4 5Amaçlar: Gençlerin mevcut potansiyellerini desteklemek suretiyle toplum içerisinde aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve yerelden genele toplum için faydalı insan olarak yetişmelerine katkı sağlamak.
İradesi yüksek, özgüveni sağlam, potansiyeli kullanabilen bir genç nesil oluşumuna katkı sağlamak.


Hedefler:
Gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimleri sağlamak üzere farklı alan ve konularda faaliyetler gerçekleştirmek.
Gönüllülük ve kulüp çalışmaları ile gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini kuvvetlendirmek.
Atölye çalışmaları ile gençlerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlamak.
Gençlerin yaşadıkları kente karşı aidiyet duymalarına katkı sağlamak suretiyle kentlilik bilinçlerini artırmak ve kentin gelişiminde aktif rol oynamalarını sağlamak.
Genç, aile ve toplum arasında etkili, yapıcı, yararlı, üretken ve gelişen güçlü bağlar kurmak.
Gençlerin, gençlik çağına özgü konularda sorun çözme becerisini geliştirmek.Proje Sonuçları:

 • Bağcılar İlçesinde ikamet eden toplam 480 genç proje atölyelerine katılacak.
  Proje ile 16 branşta atölye ve kulp çalışması sağlanacak.
  10 adet seminer verilmiş olunacak.
  Projede yer alan spor salonlarından 480 genç istifade etmiş olacak.
  Proje ekibinin alacağı oryantasyon eğitimi ile hedef grup konusunda yeterli bilgiye sahip kadro oluşturulmuş olunacak.
  Proje kapsamında yapılacak görünürlük çalışmaları ile 4.050 adet basılı materyal oluşturulacak.
  Psikolojik danışmanlık biriminde 300 seans danışmanlık hizmeti verilmiş olunacak.
  Psikolojik danışmanlık birimi 5 seminer verecek.
  Proje ile 40 genç PCM - Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi almış olacak.
  Projeden faydalanan 100 genç birey gönlülük çalışmaları gerçekleştirecek.
  30 genç, kendi fikirlerini akıl-fikir pazarında sunma imkânına sahip olacak


← Geri                                                   Fotoğraf galerisine git                                  İleri →