4 5

Projenin Hedef Kitlesi : Bağcılar ilçesinde yaşayan ve mesleki eğitim almak isteyen 16-60yaş arası erkek ve kadınlar.Projenin Amacı : Bağcılar ilçesinde yaşayan ve mesleki eğitim almak isteyen 16-60yaş arası erkek ve kadınlardan oluşacak. Projenin sonuçlarını doğrudan kullanacak olan Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Belediye, projenin diğer hedef grubunu oluşturacaktır.


Özel Amaçlar :
Kamu yararına çalışan Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyeler ile bu kurumlara bağlı alt kurumların yetişkin eğitimi konusunda yaptıkları çalışmaları toplum ihtiyaç ve taleplerine göre şekillendirmelerini sağlamak sureti ile yetişkinlere yönelik eğitim kalitesini arttırmak.
Eğitim çalışmalarında daha keskin hedeflere ulaşmak için yerel halkın görüş ve isteklerini bilimsel çalışma ile belirlemek. Yapılacak saha araştırması ile yerel halkın yetişkin eğitime ulaşma noktasında yaşadıkları problemleri belirlemek ve bu bilgiler ışığında eğitim çalışmalarına yön vermek.
Yerel düzeyde işverenlerin hangi eğitim ve bilgi düzeyinde personeli istihdam edebileceklerine yönelik envanter oluşturmak. Yerel halkın ilgi duyduğu ve kamuya bağlı eğitim ve hizmet odaklı kurumlardan uygulanmasını talep ettikleri eğitim ve kurs türlerini somutlaştırmak.
Kaymakamlık, Belediye, Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumların düzenlediği eğitim faaliyetlerinden faydalanma oranı, eğitim sonrası kesin istihdam oranları gibi bilgilerin istatistiki analizlerini yapmak ve sonuçlara göre eğitim faaliyetlerine yön vermek. Yerel halkın eğitim almak istedikleri konu ve mesleklerin iş piyasası ile istatistiki karşılaştırmalarını yapmak sureti ile eğitim çalışmalarında doğru adımlar atmasını sağlamak.Ortak ve İştirakçiler :

  • Bağcılar Belediyesi


  • Sonuçlar :
    Saha araştırması Bağcılar ilçe sınırları içerisinde yer alan toplam 22 mahallede yapılmıştır. Bu çerçevede Bağcılarda yaşayan insanlar ile yüz yüze görüşülerek mesleki durumları ve mesleki eğitime bakış açıları incelenmiştir. Çalışma; kişisel bilgiler ve görüşler, farkındalık ve sosyal hayat ana başlıkları altında toplanmıştır.
    İkinci araştırma işverenler ile gerçekleştirilmiştir. Proje ile 20 ve üstü personel istihdam eden 500 işveren ile yüz yüze görülerek araştırma gerçekleşmiştir. Konu; kişisel bilgiler ve görüşler ile farkındalık ana başlığı altında incelenmiştir.
    Elde edilen sonuçlar istatistiki olarak analiz edilerek tüm kişi, kurum ve kuruluşların istifadesine sunulmuştur. Sonuçlar aynı zamanda kitaplaştırılarak meslek eğitimi sağlayan kurumlara gönderilmiştir.← Geri                                                   Fotoğraf galerisine git                                  İleri →